Komunikaty i ogłoszenia

Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności Klubu w sezonie 2022

Zarząd Klubu zaprasza Członków Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności Klubu w sezonie 2022, które odbędzie się w dniu 30.04.2023, niedziela, w świetlicy klubowej na terenie naszej przystani. Pierwszy termin godzina 10.00, drugi termin godzina 10.30.

Rozpoczęcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego poprzedzi otwarcie sezonu nawigacyjnego 2023 pod masztem sygnałowym.

W związku z tym prosimy o wcześniejsze 30-minutowe przybycie na teren Klubu. Ze względu na ważność spraw ujętych w porządku Zebrania, obecność jest obowiązkowa.

Wszystkie informacje dotyczące zebrania zostaną wysłane drogą mailową.

Zobacz inne