Klauzula informacyjna RODO

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych będzie niezbędne i/lub konieczne do:

  • wypełnienia zadań statutowych Klubu Sportów Wodnych „Hutnik” (zwany dalej KSW „Hutnik”),
  • należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań KSW „Hutnik”,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO), KSW „Hutnik” informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest KSW „Hutnik” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Żeglarska 10, 41-303 Dąbrowa Górnicza, adres e-mail: kswhutnik@poczta.fm

2. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

  • wykonania zadań statutowych KSW „Hutnik” i innych prawnych obowiązków w tym umownych KSW „Hutnik” (na podst. art. 6 ust. 1 lit. C RODO),
  • realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów KSW „Hutnik” (na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, tworzenie wniosków i zestawień w związku z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, fundacji i stowarzyszeń wspierających rozwój sportu itp.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych.

3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać:

  • przez czas wykonania zadań statutowych KSW „Hutnik” i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
  • przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam je przechowywać i/lub
  • przez czas, w którym KSW „Hutnik” może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do  uzyskania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.