KONTAKT

Skontaktuj się z nami już dziś!

KLUB SPORTÓW WODNYCH „HUTNIK” POGORIA

ul. Żeglarska 10a
41-303 Dąbrowa Górnicza

+48 695 759 420
klub@kswhutnik.pl

JAK DOJECHAĆ

Zapisz się do Klubu!

Członkiem naszego Klubu może zostać każdy, kto wypełni deklarację członkowską, zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu, opłaci wpisowe w wysokości 50 zł i składkę członkowską w wysokości 400 zł rocznie. Każdy Klubowicz w ramach prac bosmańskich powinien przepracować 10 godz. na rzecz Klubu w ciągu roku, a za nieprzepracowane godziny płacimy ekwiwalent.

 

Członek Klubu zgodnie ze statutem ma prawo:

  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz KSW „HUTNIK” z zastrzeżeniem § 21 pkt.2 niniejszego Statutu, dotyczącym osób niepełnoletnich.
  2. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych prawnych działaniach, podejmowanych i wynikających z realizacji celów statutowych w KSW „HUTNIK”,
  3. prawo do korzystania ze wszystkich obiektów, urządzeń i sprzętu stanowiącego własność lub będącego w dyspozycji klubu w zgodzie z posiadanymi uprawnieniami, obowiązującym prawem i regulaminami wewnętrznymi KSW „HUTNIK”.
  4. prawo oceny działalności klubu i jego władz a także wysuwania postulatów i wniosków wobec władz klubu,
  5. reprezentowania barw klubu i noszenia odznaki klubowej

Pobierz Deklarację członkowską