Wydarzenia i imprezy

Impreza dla wychowanków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej

W dniu 12 sierpnia 2023 roku w godzinach od 9:00 do 14:00 odbyła się impreza rekreacyjna dla 30 wychowanków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej.

Impreza ta jako zadanie publiczne w cyklu z poprzednią w dniu 15.07.2023r. są dotowane z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza w ramach cyklu imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Imprezę zorganizowano w ramach Porozumienia podpisanego w dniu 04.04.2023r. przez Klub z tym Centrum.

Z dziećmi dotarły cztery opiekunki, pracownice Centrum. Dzieci zostały powitane przez Komandora Klubu Pana Zbigniewa S. Rosołowskiego. W trakcie powitania dzieci zostały poinformowane o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa na przystani i na wodzie, co miało wpływ na bezpieczne przeprowadzenie całej imprezy.

Dzieci korzystały z rekreacji na wodzie w czasie pływania łodziami motorowymi, kajakami i rowerkami wodnymi. Wydzielono również do kąpieli akwen na przystani wraz z ratownikiem. Jedynie słaby wiatr nie pozwolił na wykorzystanie możliwości pływania pod żaglami. Ze względu na niespodziewane problemy techniczne nie doszła do skutku zaplanowana wcześniej prezentacja przez WOPR zasad ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy tonącym. Celem urozmaicenia zabawy na wodzie, zostały zorganizowane w dwóch grupach wiekowych regaty na rowerkach wodnych. W zawodach tych udział wzięło około 20. dzieci. Zwycięscy zostali uhonorowani pucharkami i nagrodami rzeczowymi. Wszystkie dzieci otrzymały na pamiątkę haftowane emblematy klubowe. Na koniec dzieci zostały ugoszczone poczęstunkiem przy ognisku.

W przygotowaniu organizacyjnym imprezy i jej przeprowadzeniu na zasadzie wolontariatu, w tym zapewnienia bezpieczeństwa na wodzie i przystani żeglarskiej, obsługi sprzętu pływającego, przygotowania poczęstunku wzięli udział członkowie Klubu i jego sympatycy. Wymienić tutaj należy: Jerzego Bajora i Wojciecha Bajora, Dariusza Bałazego, Gabrielę Palka, Adama Kozaka i Dorotę Kozak, Jerzego Rosołowskiego, Kamila Jarczyka i Igę Jarczyk, Ewę Grazdę, Urszulę Rzepecką, Ireneusza Kurowskiego, Urszulę Kurowską, Karolinę Duszuk, Zbigniewa Pucek, Zbigniewa Jonasik, Izę Jonasik, Annę Jonasik, Janusza Konopkę oraz Piotra Nowaka. Na podkreślenie zasługuje bardzo sprawne przygotowaniem i przeprowadzenie przez kol. Piotra Nowaka regat na rowerkach wodnych.

Impreza ta została przyjęta z dużym aplauzem i żywiołowym dopingiem dla startujących dwuosobowych obsad. Na zakończenie imprezy dzieci wyraziły duże zadowolenie z aktywnie spędzonego czasu i walorów rekreacyjnych jakie Klub udostępnił w ramach posiadanej przystani żeglarskiej i sprzętu. Wszystkie ww. osoby swój czas poświęciły na zasadzie wolontariatu. Zarząd KSW „HUTNIK” POGORIA składa wszystkim osobom, które aktywnie przyczyniły się do przygotowania i przeprowadzenia imprezy, serdeczne podziękowanie za poświęcony bezinteresownie czas i uzyskany w wyniku podjętych działań efekt w postaci zadowolenia przybyłych na imprezę dzieci.

Komandor Klubu
Zbigniew S. Rosołowski

Zobacz inne