Wydarzenia i imprezy

Impreza dla wychowanków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej

W imprezie w dniu 15 lipca 2023 roku w godzinach od 9:30 do 14:00 wzięło udział 33 wychowanków i czworo pań opiekunek w ramach Porozumienia podpisanego w dniu 04.04.2023 r. przez Klub z tym Centrum.

W trakcie powitania dzieci zostały poinformowane o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa na przystani i na wodzie, co miało wpływ na bezpieczne przeprowadzenie całej imprezy. Dzieci korzystały z rekreacji na wodzie w czasie pływań łodziami motorowymi, kajakami i rowerkami wodnymi. Przeprowadzono również naukę śrubkowania na bączku. Ograniczono akwen na przystani do kąpieli. Jedynie słaby wiatr nie pozwolił na wykorzystanie możliwości pływania jachtami pod żaglami. Zaproszeni ratownicy WOPR z placówki w Dąbrowie Górniczej przeprowadzili godziną prezentację podstawowych zasad ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy. Część dzieci aktywnie brała udział w tych zajęciach, co niewątpliwie przyniosło wymierne wartości edukacyjne. Dzieci zostały ugoszczone poczęstunkiem przy ognisku i obdarowane koszulkami z logo klubu. Na zakończenie dzieci wyraziły duże zadowolenie z aktywnie spędzonego czasu i walorów rekreacyjnych jakie Klub udostępnił w ramach posiadanej przystani żeglarskiej i sprzętu.

W przygotowaniu organizacyjnym imprezy i jej przeprowadzeniu na zasadzie wolontariatu, w tym zapewnienia bezpieczeństwa na wodzie wzięli udział członkowie Klubu i jego sympatycy. Wymienić tutaj należy: Marzenę Bargieł i Pawła Bargieł, Adama Kozak i Dorotę Kozak, Gabrielę Maciejczyk, Martę Szymańską, Jerzego Rosołowskiego, Zbigniewa S. Rosołowskiego. Kamila Jarczyka i Igę Jarczyk, Ewę Grazdę, Urszulę Rzepecką, Radosława Gerharda i Anitę Gerhard, Marię Motyka, Aleksandrę Kamińską, Mariana Statkiewicza, Marka Kanię, Ireneusza Kurowskiego, Urszulę Kurowską i Łukasza Pisarka.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Komandor Klubu
Zbigniew S. Rosołowski

Zobacz inne