Wydarzenia i imprezy

60-lecie KSW HUTNIK Pogoria

60 lat za nami, czego możemy sobie życzyć? Na pewno wszystkiego tego, czego życzyliście nam podczas obchodów naszego jubileuszu, oby się spełniło. Bardzo dziękujemy za miłe słowa, niech będą dla nas wszystkich motorem do dalszej owocnej pracy na rzecz Klubu i rozwoju żeglarstwa w naszym rejonie.

Poniżej treść wystąpienia powitalnego Komandora Klubu Zbigniewa S. Rosołowskiego:

Rozpoczynając naszą uroczystość jubileuszową pragnę serdecznie przywitać wszystkich gości, w tym szczególnie Przewodniczącą Rady Miejskiej Miasta Dąbrowa Górnicza Panią Agnieszkę Pasternak, Prezesa Zarządu Śląskiego Związku Żeglarskiego kol. Radosława Śląskiego, Skarbnika Śląskiego Związku Żeglarskiego kol. Romana Bilskiego, seniora żeglarstwa śląskiego i polskiego w osobie kapitana jachtowego Jana Wątrobińskiego, który był jednym z pierwszych członków naszego Klubu w latach 60 i 70 ubiegłego stulecia. Witam Komandorów zaprzyjaźnionych Klubów z naszego akwenu, Radka Stachurskiego z KSW FREGATA, Marka Słabonia z PTTK TRAMP i Sławka Skowrona z KW LOK Zefir. Witam kol. Jacka Zasępę dawnego członka naszego Klubu, który w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia tworzył historię naszego Klubu i w jego barwach na nartach wodnych – slalomie i skokach zdobywał czołowe miejsca na zawodach rangi krajowej. Witam wszystkie żeglarki i żeglarzy – zawodników, którzy zdecydowali się dzisiaj rywalizować o jubileuszowe Puchary 60-lecia naszego Klubu, a w szczególności tych najmłodszych w klasie OPTIMIST. Witam naszego kolegę klubowego w osobie Macieja Krajewskiego – Sędziego Głównego regat jubileuszowych. Witam wreszcie wszystkich członków naszego Klubu, którzy obecnie tworzą naszą społeczność klubowa i kontynuują zgromadzone tradycje i są najlepszym świadectwem, że żeglarstwo może być pasją, hobby i sposobem na życie. Działalność żeglarska na terenie obecnej naszej przystani rozpoczęła się praktycznie w 1959 roku, jednakże formalnie rozpoczęła się dokładnie 10 maja 1961 roku, kiedy Klub Sportów Wodnych „HUTNIK” Pogoria został zarejestrowany w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, jako stowarzyszenie kultury fizycznej i Sportu. Osobami, które figurują w rejestrze jako członkowie założyciele są Tadeusz Ornatkiewicz i Tadeusz Naziemiec.

Przez cały 60 letni okres sporty wodne, w tym motorowodne, narty wodne, i szczególnie żeglarstwo jako dyscyplina sportu i rekreacji najsilniejsza w naszym klubie, dawały zawsze wiele możliwości do rozwijania indywidualnych i zespołowych zainteresowań. 60 lat to długi okres w istnieniu naszego Klubu, zatem nie sposób nie wspomnieć naszych byłych członków, którzy odeszli już na wieczna wachtę. Wymienię tylko kilku z nich, którzy swoją osobowością i zaangażowaniem przyczynili się w przeszłości do tego, że dzisiaj możemy świętować 60-lecie istnienia KSW HUTNIK POGORIA.. Są to kol. Bolesław Jaźwa Kierownik Klubu w początkowym okresie jego istnienia, kol. Ryszard Wojtasiński wieloletni bosman Klubu praktycznie od jego początków aż do końca lat 80- tych. Kol. Zbigniew Malewski Komandor Klubu w latach 70 i 80- tych czyli w okresie największego rozkwitu działalności żeglarskiej, w tym sportowej rywalizacji w klasach FINN, OMEGA a później HORNET, rejsów na wodach śródlądowych i rejsów pełnomorskich, sportów motorowodnych, nart wodnych i windsurfingu.

Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej Ryszard Książyński wieloletni kapitan klubowego jachtu Leonid Teliga, nauczyciel żeglarstwa morskiego dla wielu członków naszego Klubu. Kol. Włodzimierz Gerhard jachtowy sternik morski wielki pasjonat żeglarstwa, budowniczy kilku jachtów, również Komandor i Wicekomandor Klubu. Jachtowy sternik morski Stanisław Klin pierwszy organizator rejsów rzeką Wisłą na jeziora mazurskie, uczestnik rejsu z okazji 200-tu lecia USA jachtem L. Teliga. Kapitan jachtowy Jerzy Wilk instruktor żeglarstwa, Stanisław Mićko żeglarz regatowy w klasie FINN. Starszy sternik motorowodny i żeglarz jachtowy Andrzej Bałazy budowniczy jachtów motorowych i również Wicekomandor Klubu. Władysław Szymaszek Komandor Klubu i budowniczy jachtu Tango 730, który cumuje nadal przy naszej kei. To tylko kilka osób, bowiem nie sposób wymienić wszystkich. Pomimo różnych trudności, które na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat napotykał nasz Klub, szczególnie w okresie po 1989 roku, związanych ze zmianami polityczno-gospodarczymi w naszym kraju, udało się przetrwać niezmiennie jako stowarzyszenie kultury fizycznej a następnie również jako organizacja pożytku publicznego. O trwałym wpisaniu się w środowisko żeglarskie naszego regionu świadczy odznaczenie „Odznaką zasłużony dla żeglarstwa śląskiego” przyznane przez Śląski Związek Żeglarski pięć lat temu. Wszystkie dokonania naszego Klubu były możliwe dzięki indywidualnej i zbiorowej aktywności, odwadze i inwencji członków naszego Klubu, ich pasji i praktycznie bezinteresownego zaangażowania. Klub obecnie posiada własne zaplecze w postaci zagospodarowanego terenu z przystanią żeglarską i zapleczem bosmańskim i wypoczynkowym. Mamy stabilną kondycją ekonomiczną. Nasi żeglarze dowodzą jachtami morskimi i śródlądowymi oraz biorą udział w rejsach na różnych akwenach. Załoga TEAMU ENEXIO ze sternikiem Darkiem Bałazy, kontynuuje dawne tradycje regatowe w narodowej klasie Omega i zajmuje czołowe miejsca w regatach regionalnych i ogólnopolskich. Jako organizacja pożytku publicznego organizujemy zajęcia dla grup dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wypracowana tradycja związana z dokonaniami wielu ludzi, barwami zapisanymi w proporcu Klubowym i logo, dobrze rokuje na kolejne lata funkcjonowania KSW „HUTNIK” POGORIA. Myślę, że dotychczasowe dokonania będą nadal jednoczyć naszych członków na rzecz propagowania kultury fizycznej i wychowywania poprzez sporty wodne, a innych szczególnie dzieci i młodzież zachęcać do uprawiania tych sportów w szczególności żeglarstwa, które jest nam obecnie najbliższe. Wytrwali żeglarze dobrze wiedzą, że obcowanie z dwoma żywiołami jakim jest woda i wiatr, uczy pokory i dystansu do własnych słabości.Kształtuje charaktery i osobowości. Uczy wreszcie odpowiedzialności w postępowaniu. Nie toleruje bylejakości i niekompetencji. Można zatem powiedzieć, że spełniamy poprzez nasz Klub bardzo ważną rolę społeczną w doskonaleniu się i wychowywaniu. Bowiem cechy, o których wspomniałem przed chwilą, są tak bardzo potrzebne w życiu codziennym człowieka – rodzinnym, zawodowym a nawet politycznym. Będziemy zatem z pełnym przekonaniem dobrze spełnianej misji społecznej, kontynuować w kolejnych latach dotychczasową działalność. Kończąc swoje wystąpienie życzę moim koleżankom i kolegom klubowym spełniania poprzez dalszą przynależność do KSW HUTNIK POGORIA swoich oczekiwań i aspiracji związanych z możliwościami uprawiania sportów wodnych. Zaproszonym gościom dziękuję za przybycie i uświetnienie naszej uroczystości. Żeglarkom i żeglarzom, którzy zgłosili swój udział w jubileuszowych regatach z okazji 60-lecia Klubu Sportów Wodnych „HUTNIK” Pogoria, życzę samych korzystnych halsów prowadzących do zwycięstwa.

Zbigniew S. Rosołowski
Komandor KSW „HUTNIK” POGORIA
Dąbrowa Górnicza, 28.08.2021 r.

 

Zobacz inne