Strona główna Aktualności Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie żeglarskim na stopień:
AktualnościNasz klubLinkiRejsyGaleria zdjęć
Sponsorzy
Aktualności - Szkolenia
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie żeglarskim na stopień:


ŻEGLARZ JACHTOWY


Rozpoczęcie kursu 05 września 2009 r. o godzinie 11:00 w świetlicy klubowej.


Warunki uczestnictwa:
 - ukończone 12 lat
 - umiejętność pływania w pław
 - dobry stan zdrowia
Koszty:
 - kurs  350 zł  (w cenie ubezpieczenie NNW uczestników szkolenia)
 - egzamin 200 zł
 - druk patentu 50 zł
(osoby uczące się do 26 roku życia, mają zniżkę w opłacie egzaminacyjnej i druku patentu 50%)

Egzamin 18 października 2009 r.
Zajęcia będą odbywa się w każdą sobotę i niedzielę

NAPRAWDĘ DOBRA SZKOŁA I WSPANIAŁA ZABAWA

Więcej informacji :
Tel. 0 602-673-282,      0 604-097-456
Po 18:00   032 749-61-14

Projekt finansowany przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

 ŻEGLARZ JACHTOWY
UPRAWNIENIA

 

Osoba posiadajaca stopień żeglarza jachtowego uprawniona jest do:
1. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z  pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych.
2. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z  pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej kadłuba do 8,5 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm (mil morskich) od brzegu w porze dziennej.
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej*.


*/ Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent żeglarza jachtowego lub wyższy.


ŻEGLARZ JACHTOWY
PROGRAM SZKOLENIA

 

Osoba odbywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w następujacym zakresie.

WIEDZA TEORETYCZNA

1. Przepisy.
- wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej:
- prawo drogi,
- sygnały wzrokowe i dźwiękowe,
- sygnały wzywania pomocy,
- znaki żeglugowe,
- wypadki i awarie - zasady postępowania,
- elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe,
- etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

2. Budowa i obsługa jachtu.
- nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego,
- zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi,
- zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.

3. Teoria żeglowania.
- wiatr rzeczywisty i pozorny,
- kursy jachtu względem wiatru,
- siły działające na jacht,
- zawietrzność i nawietrzność,
- współpraca żagli,
- działanie steru,
- stateczność jachtu.

4. Locja.
- oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego,
- żegluga na rzece,
- elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
- elementarne wiadomości o:
- oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA),
- księgach locji,
- spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych,
- mapach morskich.

5. Ratownictwo.
- środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi,
- zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
- wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych,
- podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
- Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
- ratownictwo brzegowe,
- Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
- podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów,
- żegluga w niebezpiecznych warunkach.

6. Teoria manewrowania.
- zasady wykonywania manewrów żeglarskich,
- umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).

7. Meteorologia.
- podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a,
- podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
- niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
- znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
- podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

8. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.


UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

1. Eksploatacja jachtu śródlądowego.
- taklowanie jachtu, klar jachtu,
- obsługa żagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie,
- zasady cumowania jachtu,
- umiejętność wiosłowania,
- obsługa silnika zaburtowego,
- umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego.

2. Prace bosmańskie.
- umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
- podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.

3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5m pod żaglami:
- manewry podstawowe:
     - zwrot przez sztag,
     - zwrot przez rufę,
     - odejście od nabrzeża,
     - dojście do nabrzeża,
     - alarm „człowiek za burtą”.
- manewry dodatkowe:
     - stawanie w dryf,
     - dojście do boi,
     - odejście od boi,
     - stawanie na kotwicy,
     - zejście z kotwicy.

4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5m na silniku:
- manewry podstawowe:
     - odejście od nabrzeża,
     - dojście do nabrzeża.
- manewry dodatkowe:
     - dojście do boi,
     - odejście od boi,
     - holowanie pojedynczego jachtu.

5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

Powrót
© 2010 KSW Hutnik Pogoria