Strona główna Nasz klub Zapisz się do Klubu
AktualnościNasz klubLinkiRejsyGaleria zdjęć
Sponsorzy
Nasz klub
Zapisz się do Klubu
Członkiem naszego Klubu może zostać każdy, kto wypełni deklarację członkowską, zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu, opłaci wpisowe w wysokości 50 zł i składkę członkowską w wysokości 400zł rocznie. Każdy Klubowicz w ramach prac bosmańskich powinien przepracować 10 godz. na rzecz Klubu w ciągu roku, a za nieprzepracowane godziny płacimy ekwiwalent.

Członek Klubu zgodnie ze statutem ma prawo:

A/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz KSW „HUTNIK” z zastrzeżeniem § 21
pkt.2 niniejszego Statutu, dotyczącym osób niepełnoletnich.
B/ prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych prawnych działaniach,
podejmowanych i wynikających z realizacji celów statutowych w KSW „HUTNIK”,
C/ prawo do korzystania ze wszystkich obiektów, urządzeń i sprzętu stanowiącego
własność lub będącego w dyspozycji klubu w zgodzie z posiadanymi uprawnieniami,
obowiązującym prawem i regulaminami wewnętrznymi KSW „HUTNIK”.
D/ prawo oceny działalności klubu i jego władz a także wysuwania postulatów i
wniosków wobec władz klubu,
E/ reprezentowania barw klubu i noszenia odznaki klubowej
Powrót
© 2010 KSW Hutnik Pogoria